Dla Edukacji

W momencie wprowadzenia systemu alertów i powiadomień, np. NetSupport Notify, placówki edukacyjne natychmiast odczuwają płynące z niego korzyści – usprawnienie komunikacji i wydawania poleceń w sytuacjach awaryjnych (ewakuacja, izolacja, zakaz wyjścia).

Korzystanie z oprogramowania NetSupport Notify umożliwia sprawną komunikację jednokierunkową z uczniami oraz personelem – wysyłanie alertów i powiadomień do komputerów w pracowniach oraz ekranów informacyjnych w innych pomieszczeniach (biblioteka, stołówka, sala gimnastyczna) oraz w korytarzach. Alerty automatycznie przyciągają uwagę osób w pobliżu – nie da się ich ukryć, zignorować, ani odłożyć na później (wyświetlane są również na nieużywanych w danej chwili komputerach). Powiadomienia mogą być także adresowane do węższej grupy odbiorców dla osiągnięcia konkretnego efektu.

Podstawowe funkcje:
  • Wysyłanie alertów do nielimitowanej liczby użytkowników/stanowisk.
  • Zróżnicowane sposoby doręczania oraz planowanie powiadomień
  • Kompleksowy raport doręczęń oraz śledzenie postępów
  • Obsługa różnych platform
  • Możliwość uzupełnienia powiadomień o logo placówki
  • Nadawanie rangi alertom
Kluczowe korzyści:
Komunikacja w sytuacjach awaryjnych

NetSupport Notify jest użytecznym narzędziem komunikacji podczas procedury ewakuacji w szkole. Niektóre placówki umiejscawiają  Notify w oficjalnych planach i procedurach ewakuacyjnych ze względu na możliwość wysłania jasnego i zwięzłego komunikatu lub instrukcji postępowania (do 1000 znaków) do wszystkich zainstalowanych w szkole komputerów – niezależnie od systemu operacyjnego – lub wybranej grupy/pojedynczego urządzenia. Dostarczone powiadomienie od razu przyciąga uwagę użytkownika, zwłaszcza, kiedy towarzyszy mu odpowiedni dźwięk.

Jeśli zabraknie czasu na stworzenie precyzyjnego alertu – użyj gotowego szablonu i wyślij go ze swojego komputera lub smartfona (dzięki dedykowanej aplikacji).

Potwierdzenie odbioru

Każda wiadomość może mieć nadaną stosowną wagę, od rutynowej informacji poprzez alerty techniczne po krytyczne sytuacje zagrażające bezpieczeństwu uczniów i personelu. Niezależnie od rangi powiadomienia dostarczana jest także prośba potwierdzenia odbioru. Każde zrealizowane powiadomienie jest zapisywane centralnie z pełnym raportem, który może zostać wykorzystany do dalszych analiz.

Oszczędność czasu

NetSupport Notify nie tylko wysyła wiadomości do wybranych/wszystkich użytkowników (uczniów i pracowników) w jednym ruchu – również przyspiesza komunikację i pozwala oszczędzić czas w sytuacjach krytycznych. Dodatkowo stwarza możliwość zaplanowania powiadomień (w związku z nadchodzącymi wydarzeniami) na konkretną datę i godzinę, jeden raz lub wielokrotnie.

Oprócz tego, Notify nie wymaga stałej łączności między stanowiskami, co umożliwia prostą i lapidarną obsługę.

NetSupport Notify jest dla nas niezbędny w przypadku awarii, konieczności ewakuacji czy alarmu bombowego. Kiedy użytkownicy otrzymują powiadomienie, czytają je i od razu odpowiednio reagują. Z tego powodu wprowadzamy Notify do naszych szkół.
L.E.A.D. Academy Trust

Wiadomości do pracowników często gdzieś ginęły, a niektórzy przyznali nawet, że nie sprawdzają nigdy skrzynki odbiorczej. NetSupport Notify rozwiązał nasze problemy w jeden dzień.
Holmfirth Junior School

NetSupport Notify zainstalowaliśmy tylko na komputerach nauczycieli. Teraz wysyłanie alertów jest proste i szybkie, a do tego wszyscy dostają powiadomienia w tym samym momencie. To ważne podczas ewakuacji.
Cotham School

Używamy NetSupport Notify, by zapewnić natychmiastowe powiadamianie personelu, szybsze, niż za pomocą poczty elektronicznej. Notify pracuje bardzo dobrze w naszym środowisku informatycznym.
Binghamton University