O programie

Skuteczny, skupiający uwagę, skalowalny – taki jest NetSupport Notify. Umożliwia wysyłanie jednokierunkowych powiadomień wewnętrznych dla organizacji różnego rodzaju. Notify gwarantuje ich doręczenie nawet do stanowisk, przy których nikt nie jest zalogowany.

Wyślij powiadomienie z komputera stacjonarnego, ze swojego laptopa, tableta czy smartfona mając pewność, że jego adresaci od razu zobaczą je na swoich ekranach (powiadomienie nie może zostać ani ukryte, ani zignorowane, ani odłożone na później). Zdecyduj również, do kogo chcesz wysłać komunikat – do jednej osoby, grupy (np. działu sprzedaży lub tylko na komputery nauczycieli), czy też do wszystkich użytkowników. Powiadomienia mogą różnić się treścią, rangą, towarzyszącymi im dźwiękami, a także sposobem dostarczenia. Docierają one błyskawicznie do wszystkich wybranych użytkowników, o czym dowiesz się z raportu doręczenia.

W przeciwieństwie do typowych systemów powiadamiania opartych na sieci LAN, NetSupport Notify zapewnia lokalną, dedykowaną bramkę (lub bramki) powiadomień, która umożliwia bezproblemowe wysyłanie powiadomień nawet wśród obciążonych sieci czy oddalonych od siebie pracowni. Prawdziwy system masowych powiadomień.

Tworzenie alertu z NetSupport Notify …

Stwórz alert
Utwórz nowy alert, nazwij go i dodaj krótki opis lub wybierz istniejący, aby go powtórzyć.

Priorytet
Wybierz wagę powiadomienia oraz sposób, w jaki wyświetli się u odbiorców.

Dostosuj
Uzupełnij wygląd o logo Twojej firmy, odpowiedni symbol, a następnie wybierz kolor powiadomienia.

Zaplanuj
Zdecyduj, czy chcesz wysłać alert natychmiast, czy później.

Wybierz adresatów
Ustal, kto ma otrzymać powiadomienie.

Śledź
Obserwuj, kto i kiedy otrzymał alert, a kto nie!

Prosty we wdrożeniu i dalszej obsłudze NetSupport Notify to idealny sposób powiadamiania zarówno przez sieć lokalną, jak też rozległą. Dostarczaj wiarygodne alerty do stanowisk w swojej organizacji w mgnieniu oka!

NetSupport Notify umożliwia wysyłanie powiadomień z różnych urządzeń (Windows/Android/Apple) do komputerów Windows, Mac i Linux, a także do bezobsługowych ekranów informacyjnych (m. in. w przychodniach, szpitalach).

Najważniejsze korzyści (dla powiadomień wysyłanych z Windows OS):

Natychmiastowe doręczanie wiadomości na różne platformy

 • Wysyłanie alertów (do 1000 znaków) do stanowisk wyposażonych w system Windows, Mac lub Linux.
 • Wyświetlanie pełnoekranowych powiadomień na bezobsługowych ekranach informacyjnych przez określony czas.
 • Błyskawiczne wysyłanie alertów do wybranych użytkowników, całych grup (oddziałów) lub wszystkich komputerów.
 • W nagłych przypadkach – wysyłanie alertów według szablonów (np. ewakuacji) poprzez skróty klawiszowe, a także łatwe odwołanie przypadkowo uruchomionego alarmu poprzez kombinację trzech klawiszy.
 • Podgląd powiadomień w czasie rzeczywistym.
 • Nielimitowana liczba połączonych użytkowników.
 • Zamieszczanie odnośników do stron internetowych lub adresów zasobów sieciowych w treści powiadomień.
 • Obsługa klientów serwera Terminali/Citrix.
 • Obsługa adresów IPv6.

Narzędzie zdalnej instalacji, uruchamiane z grupy programów Netsupport Notify, zapewni administratorowi zainstalowanie i konfigurację oprogramowania na wszystkich stanowiskach bez konieczności ich odwiedzania.
Zobaczy on schemat sieci całej organizacji i wybierze stanowiska, na których zainstaluje i skonfiguruje Notify. Później może również zdalnie odinstalować program.

NetSupport Notify pozwoli Ci wybrać odpowiedni wygląd powiadomienia – od treści nagłówka i kolor tła po zamieszczone symbole lub logotyp Twojej Organizacji. Będziesz mógł dodać również dźwięki towarzyszące alertom.
– Nadaj odpowiednią rangę każdej wiadomości (alarm krytyczny, ostrzeżenie, informacja techniczna, wiadomość).
– Dostosuj powiadomienie wybierając kolor czcionki, załączając logo.
– Dodaj dźwięk powiadomienia lub dźwięk ciągły, aby podkreślić jego rangę.
– Dostosuj opcje dostarczenia wiadomości, np. automatyczne zamknięcie po 30 sekundach lub po zatwierdzeniu przez użytkownika.
– Wysyłaj taką samą wiadomość do wielu stanowisk, ale opatrzoną odpowiednim identyfikatorem (np. nazwą pracowni).
– Wybierz odpowiednie dla swojej organizacji języki, w którym wyświetlane będą powiadomienia.

NetSupport Notify umożliwi zaplanowanie alertu na konkretną datę i godzinę. Możesz także ustawić alert wysyłany regularnie, np. codziennie w południe.
– Ustal regularne powiadamianie użytkowników: cotygodniowo, codziennie, cogodzinnie lub częściej.
– Zobacz/modyfikuj nadchodzące alerty.

Śledź efekty
– Potwierdzenie odbioru – na pulpicie zobaczysz, kto i kiedy otrzymał oraz odczytał wiadomość.
– Dziennik kontrolny – wszystkie wysłane alerty zostaną zapisane w historii. Tam zobaczysz wszystkie minione powiadomienia i ich odbiorców.
– Eksportuj wyniki doręczenia wiadomości do pliku „.csv”.

– Unikalne kody zabezpieczające, ograniczające dostęp wyłącznie do autoryzowanych operatorów i stanowisk.
– Integracja z istniejącymi systemami poprzez szablony powiadamiania za pośrednictwem przeglądarek internetowych i obiekt COM.
– Konfiguracja Agenta może być zarządzana zdalnie np. przez konsolę z grupy Active Directory (AD).
– Operator może wysyłać alerty za pośrednictwem konsoli z grupy Active Directory.
– Brak konieczności zmian w ustawieniach routerów bądź włączania rozpowszechniania pakietów UDP.

Poza przeznaczoną do tego konsolą, alerty i powiadomienia można wysyłać za pośrednictwem dostarczonego komponentu internetowego. Po centralnej instalacji, autoryzowani użytkownicy mogą wysłać powiadomienie bezpośrednio z przeglądarki internetowej.
NetSupport Notify zapewni również interfejs zintegrowany z istniejącym systemem.
NetSupport Notify also provides an interface for integration with existing systems.

NetSupport Notify oparty jest na unikalnej technologii Serwera Powiadomień. Zainstalowany na dowolnym serwerze/komputerze z systemem Windows, zarządza on połączeniami między wszystkimi użytkownikami i zapewnia natychmiastowe doręczenie powiadomień.
Serwer powiadomień kontroluje połączenia wszystkich operatorów i konsol oraz uwierzytelnia ich za pomocą unikalnych kont użytkowników oraz kluczy zabezpieczających, upewniając się, że system jest użytkowany wyłącznie przez uprawniony personel.
Aby zapewnić niezawodność, NetSupport Notify pozwala zainstalować wiele Serwerów powiadomień. Jeśli jeden z nich nie jest dostępny, agenci przełączą się automatycznie na kolejny serwer. Można zdefiniować dowolnie wiele serwerów powiadomień – pozwala na to standardowa licencja i nie wiąże się to z dodatkowymi kosztami. Alerty mogą być wysyłane do wielu serwerów powiadomień jednocześnie.

Konsola mobilna NetSupport Notify dla systemu Android/iOS.

Konsola mobilna NetSupport Notify dla systemów Android oraz iOS umożliwia komunikowanie się z użytkownikami komputerów z systemami Windows, Mac OSX oraz Linux lub z bezobsługowymi wyświetlaczami informacyjnymi za pośrednictwem tabletu/smartfona z systemem Android lub urządzeń typu iPad, iPod oraz iPhone.

Konsolę mobilną NetSupport Notify można pobrać bezpłatnie ze sklepów Google Play, Amazon App Store oraz iTunes. Pozwala ona wysyłać błyskawiczne powiadomienia do istniejących użytkowników NetSupport Notify za pośrednictwem stworzonego Serwera Powiadomień.

Najważniejsze korzyści(dla powiadomień wysyłanych z urządzenia z systemem Android/Apple iOS):

 • Wysyłanie alertów i powiadomień do komputerów z systemami Windows, Mac oraz Linux.
 • Wyświetlanie pełnoekranowych powiadomień na bezobsługowych ekranach informacyjnych.
 • Ustalenie priorytetów powiadomień.
 • Zamieszczanie odnośników do stron internetowych w treści powiadomienia.
 • Elastyczne opcje doręczenia: automatyczne zamknięcie po upływie określonego czasu, zamknięcie po zatwierdzeniu przez użytkownika.
 • Błyskawiczne wysyłanie alertów do wybranych użytkownikó, całych grup (oddziałów) lub wszystkich komputerów.
 • Podgląd pełnej historii alertów.
 • Unikalne kody zabezpieczające ograniczające dostęp wyłącznie do autoryzowanych operatorów i stanowisk.
 • Wysyłanie alertów do wielu Serwerów Powiadomień równocześnie.