Wersja 5 – już jest!

Nowy interfejs użytkownika
NetSupport Notify ma całkowicie odświeżony interfejs użytkownika. Ponieważ alerty bywają wysyłane pod presją czasu, uproszczono nawigację, dając dostęp jednym kliknięciem do większej liczby funkcji.

Obsługa większej liczby użytkowników
Serwer powiadomień obsługuje obecnie do 10000 agentów, pomagając większym firmom, organizacjom i uczelniom komunikować się szybko i łatwo z dużą liczbą personelu i/lub studentów.

Rozmiar wiadomości
Wysyłając wiadomości można określić jej rozmiar oraz położenie na ekranie odbiorcy, w zależności od poziomu jej istotności. Na przykład komunikaty o ewakuacji mogą być wyświetlane na całym ekranie, a powiadomienia o wyłączeniu serwera pocztowego mniejsze i bardziej dyskretne. Program zapewnia również, że rozmiar wiadomości będzie proporcjonalny do rozmiaru monitora.

Potwierdzenie odbioru
Podczas wysyłania wiadomości w trybie pełnoekranowym, zostanie wyświetlony przycisk OK. Pozwala to odbiorcy nie tylko potwierdzić odczytanie wiadomości, ale też zamknąć wyświetlaną wiadomość, co pomaga zwiększyć szybkość reakcji.

Obsługa dodatkowego systemu operacyjnego
Do istniejących możliwości współpracy NetSupport Notify z wieloma systemami, dodano obsługę chromebooków, by dopomóc organizacjom w efektywnej komunikacji w wieloplatformowym środowisku informatycznym.

Widok całej wiadomości
Aby przyspieszyć odczytywanie komunikatów, treść wiadomości może być widoczna w całości, co eliminuje konieczność jej przewijania w celu przeczytania całego tekstu.

Ulepszone wyświetlanie historii powiadomień
Komunikaty alarmowe są obecnie domyślnie pokazywane w historii. Powiadomienia mogą być przypinane na stałe na początku listy, by szybciej wyszukać te najważniejsze i użyć ich ponownie.

Wysyłka do zakresów IP
Powiadomienia mogą być obecnie wysyłane również do zakresu adresów IP, jako dodatek do wysyłki za pomocą Active Directory.

Więcej dostosowań
NetSupport Notify może zostać dostosowany do wymagań i potrzeb Twojej organizacji. Rodzaj i rozmiar czcionki w każdym powiadomieniu może być zgodny z wymogami, a dodatkowo można utworzyć własny zestaw ikon reprezentujących różne typy wysyłanych komunikatów.

Nowe typy powiadomień
Oprócz dotychczasowych typów powiadomień: Wiadomość, Komunikat, Techniczny, Krytyczny, pojawiły się dwa nowe typy: Zdrowie i Bezpieczeństwo. Na przykład, powiadomienie typu “Zdrowie” może przypominać użytkownikom o konieczności dezynfekowania rąk i zachowania dystansu społecznego.

Nowe funkcje (wersja 4)

Odświeżony interfejs
Użytkownicy mogą teraz czerpać przyjemność z całkiem nowej szaty graficznej, która czyni Notify jeszcze prostszym i bardziej przejrzystym w obsłudze.

Zwiększony limit znaków
Aby umożliwić przekaz informacji szerszego kalibru, podwyższony został limit znaków w uwypuklonej nazwie powiadomienia (z 40 do 80) oraz w treści zasadniczej (z 500 do 1000).

Alerty krytyczne
Możesz łatwo zapobiec przypadkowemu wysyłaniu poważnych alertów poprzez ustanowienie zabezpieczenia w postaci kombinacji trzech klawiszy, wymaganej do wysłania powiadomień.

Active Directory
Konsola NetSupport Notify, agent i ustawienia – wszystko może zostać zainstalowane i skonfigurowane zdalnie za pośrednictwem zasad grupy Active Directory, bez ręcznej interwencji administratora. Centralizacja tej czynności pozwala oszczędzić czas i wysiłek.

Wyświetlanie wiadomości
Dla pewności, że powiadomienia trafią do wszystkich, będą one wyświetlane nawet na zablokowanych komputerach (bez zalogowanego użytkownika).

Adresowanie wiadomości
Podczas definiowania grona odbiorców, wyświetlona zostanie unikalna nazwa użytkownika (zgodna z bazą Active Directory), a nie nazwa urządzenia/aktywnego konta. Daje to możliwość jeszcze szybszego i prostszego zaadresowania wiadomości do konkretnych pracowników/uczniów.

Współpraca z IPv6
NetSupport Notify zapewnia teraz obsługę adres IPv6 dla urządzeń różnego typu.