Nowe funkcje (wersja 4)

Odświeżony interfejs

Użytkownicy mogą teraz czerpać przyjemność z całkiem nowej szaty graficznej, która czyni Notify jeszcze prostszym i bardziej przejrzystym w obsłudze.

Zwiększony limit znaków

Aby umożliwić przekaz informacji szerszego kalibru, podwyższony został limit znaków w uwypuklonej nazwie powiadomienia (z 40 do 80) oraz w treści zasadniczej (z 500 do 1000).

Alerty krytyczne

Możesz łatwo zapobiec przypadkowemu wysyłaniu poważnych alertów poprzez ustanowienie zabezpieczenia w postaci kombinacji trzech klawiszy, wymaganej do wysłania powiadomień.

Active Directory

Konsola NetSupport Notify, agent i ustawienia – wszystko może zostać zainstalowane i skonfigurowane zdalnie za pośrednictwem zasad grupy Active Directory, bez ręcznej interwencji administratora. Centralizacja tej czynności pozwala oszczędzić czas i wysiłek.

Wyświetlanie wiadomości

Dla pewności, że powiadomienia trafią do wszystkich, będą one wyświetlane nawet na zablokowanych komputerach (bez zalogowanego użytkownika).

Adresowanie wiadomości

Podczas definiowania grona odbiorców, wyświetlona zostanie unikalna nazwa użytkownika (zgodna z bazą Active Directory), a nie nazwa urządzenia/aktywnego konta. Daje to możliwość jeszcze szybszego i prostszego zaadresowania wiadomości do konkretnych pracowników/uczniów.

Współpraca z IPv6

NetSupport Notify zapewnia teraz obsługę adres IPv6 dla urządzeń różnego typu.