Rejestracja pobierania

NetSupport Notify – do użycia na maks. 50 komputerach w ciągu 30 dni

Plik główny

NetSupport Notify dla Windows Setup.exe (14Mb)
  NetSupport Notify dlas Windows Setup.exe (14Mb)
 
 

Pliki dodatkowe

NetSupport Notify dla Windows (MSI) do użycia wyłacznie z narzędziami wdrażania NetSupport Notify.msi (15Mb)
 
NetSupport Notify dla Windows (MSI) NetSupport Notify.msi (15Mb)
 
NetSupport Notify Installer Guide Notify_GSG_UK.PDF (565Kb)
NetSupport Notify Przewodnik instalacji Notify_GSG_PL.PDF (288Kb)
 
 
NetSupport Notify Agent dla systemów Linux NSNNotifyAgent.tar.gz (1Mb)
 
NetSupport Notify Agent dla systemów Linux Readme Notify_Linux_Agent_ReadMe.pdf (140Kb)
 
NetSupport Notify Agent dla Mac (wyłącznie dla Intel Mac) NSNotifyAgent.dmg (4Mb)
 
NetSupport Notify Mac Agent Readme Notify_Mac_Agent_ReadMe.pdf (168Kb)
 
NetSupport Notify Konsola dla iOS Pobierz teraz
 
NetSupport Notify Console dla Androida Pobierz teraz 

WYMAGANIA SYSTEMOWE:


NetSupport Notify Agent działa w systemach:
Windows Vista lub nowszy, Windows Server 2008 lub nowszy, Linux (SuSE 12.1, Debian 6 oraz Ubuntu 11.04 oraz Mint 11). Mac OS X wersja 10.5 i nowsze (Mavericks, Leopard, Snow Leopard, Lion, Mountain Lion, Yosemite oraz Catalina).

Serwer powiadomień może zostać zainstalowany na:
Windows Server 2008 lub nowszy (rekomendacja – do celów testowych można użyć systemu Windows 7 i nowszych).

Konsola NetSupport Notify dla Windows działa w systemach:
Windows Vista lub nowszy, Windows Server 2008 lub nowszy.

Konsola mobilna NetSupport Notify dla iOS działa na:
Urządzenia z systemem iOS 9 lub nowszym.
Konsolę można pobrać bezpłatnie z iTunes.

Konsola mobilna NetSupport Notify działa na:
Urządzenia z systemem Android 4.0 i nowszym.
Konsolę można pobrać bezpłatnie z Google Play oraz Amazon App Store.

Wymagania sieciowe
Do wysyłania powiadomień niezbędne jest aktywne połączenie TCP/IP pomiedzy WSZYSTKIMI komponentami NetSupport Notify.