Dostosuj powiadomienia do swoich potrzeb

NetSupport Notify umożliwia dostosowywanie alertu – wyróżnionego tytułu, koloru tła, logotypu organizacji oraz dźwięków towarzyszących otrzymaniu wiadomości, które pozwalają błyskawicznie odróżnić rangę alertu.

  • Ustal rangę każdego powiadomienia precyzyjnym określeniem (wiadomość, informacje techniczne, ostrzeżenie, alert krytyczny, procedura ewakuacyjna).
  • Dostosuj kolor czcionki oraz dodaj logo swojej organizacji (istnieje również opcja automatycznego dostosowania tła do logotypu).
  • Załącz jednokrotny lub ciągły dźwięk dla podkreślenia wagi powiadomienia.
  • Wybierz opcje doręczenia: automatyczne wygaszenie powiadomienia po upływie ustalonego czasu lub po zatwierdzeniu przez użytkownika.
  • Wyślij tę samą wiadomość do wielu lokalizacji, zachowując odrębny wygląd ustalony dla każdej z nich.
  • Wybierz odpowiednie dla swojej organizacji języki, w którym wyświetlane będą powiadomienia.

Różne serwery mogą mieć przypisane różne okna dialogowe. Aby zobaczyć bieżące okno powiadomień dla serwera, wybierz odpowiedni serwer z rozwijanej listy. Po zatwierdzeniu zmian możesz wybrać serwery, których zostaną zaktualizowane.

Poznaj lepiej inne funkcje

Raport i śledzenie postępów 

Po wysłaniu wiadomości nadawca zobaczy w dolnej części konsoli „pasek potwierdzeń” prezentujący w czasie rzeczywistym liczbę potwierdzeń otrzymanego powiadomienia.

NetSupport Notify zapewnia również pełną historię wysłanych uprzednio alertów. Lista wszystkich zrealizowanych komunikatów jest wyświetlana wraz ze szczegółami: grupą odbiorców, tytułem i pierwszą linijką treści zasadniczej, nadawcą, datą i godziną nadania oraz liczbą użytkowników, którzy potwierdzili otrzymanie wiadomości. Podwójne kliknięcie powiadomienia skutkuje wyświetleniem szczegółowych informacji o alercie: pełnej treści powiadomienia, wybranych przez nadawcę opcji oraz raportu doręczenia. Wszystkie pozycje w historii powiadomień są zaznaczone kolorem stosownym do ustalonej rangi.

Wyszukiwanie archiwalnych powiadomień przebiega sprawnie i nie jest skomplikowane. Klikając przycisk „eksportuj”  możesz wyodrębnić szczegóły powiadomienia i pełny raport w pliku typu „.csv”.

Komunikacja w sytuacjach krytycznych.

NetSupport Notify jest użytecznym narzędziem komunikacji podczas procedury ewakuacji w szkole. Niektóre placówki umiejscawiają Notify w oficjalnych planach i procedurach ewakuacyjnych ze względu na możliwość wysłania jasnego i zwięzłego komunikatu lub instrukcji postępowania (do 500 znaków) do wszystkich zainstalowanych w szkole komputerów – niezależnie od systemu operacyjnego – lub wybranej grupy/pojedynczego urządzenia.

Dostarczona wiadomość automatycznie zajmuje część lub cały ekran użytkownika, aby zwrócić jego uwagę. Dla pewności może też zostać uzupełniona stosownym dźwiękiem.

Jeśli zabraknie czasu na stworzenie precyzyjnego alertu – istnieje możliwość użycia gotowego szablonu i wysłania alertu ze swojego komputera lub smartfona (dzięki dedykowanej aplikacji).

Jeszcze szybsza i skuteczniejsza komunikacja

NetSupport Notify jest wydajnym systemem alertów i powiadomień, który pozwala na błyskawiczną komunikację między wieloma stanowiskami/użytkownikami… i nie tylko! Pozostałe udogodnienia to między innymi:
– Dostarczanie wiadomości do wielu pracowni oraz budynków przynależnych do organizacji
– Ustalanie priorytetu (rangi) każdej wiadomości
– Eksport historii powiadomień i raportów doręczenia dla dalszych analiz
– Rejestrowanie wysyłki i odbioru wiadomości

Oszczędność czasu

Dzięki NetSupport Notify, powiadomienia i alerty są natychmiastowo dostarczane do wszystkich lub wybranych stanowisk (urządzenia z różnym systemem operacyjnym oraz bezobsługowe ekrany informacyjne), niezależnie od rodzaju i wielkości szkoły/instytucji/firmy. To oznacza nie tylko brak opóźnień (związanych np. z komunikacją mailową), ale również przyciągnięcie uwagi użytkowników oraz natychmiastowe odczytywanie wiadomości – tak ważne aspekty w sytuacjach kryzysowych.

Dodatkowo, jeśli zabraknie czasu na stworzenie precyzyjnego alertu – możesz użyć gotowego szablonu i wysłać wiadomość ze swojego komputera lub smartfona (dzięki dedykowanej aplikacji), zatwierdzając alert wcześniej ustaloną kombinacją trzech klawiszy.

Istnieje również możliwość zaplanowania powiadomień (w związku z nadchodzącymi wydarzeniami) na konkretną datę i godzinę, jeden raz lub wielokrotnie – redukuje to czas marnowany na nieustanne zlecanie alertów na nowo.

Wreszcie – NetSupport Notify nie wymaga stałego zarządzania siatką kontaktów w organizacji, co czyni go sprawnym i łatwym w użyciu rozwiązaniem.

Pełna ochrona dzięki Notify

Każde powiadomienie stworzone w programie NetSupport Notify ma nadany stosowny priorytet – od zwykłych wiadomości, przez ostrzeżenia techniczne, po alerty krytyczne. Dzięki temu personel odpowiedzialny za BHP może informować o zagrożeniach i zarządzać całym budynkiem (lub budynkami) szybko i skutecznie. Dodatkowo, jeśli zabraknie czasu na stworzenie precyzyjnego alertu – możesz użyć gotowego szablonu i wysłać wiadomość ze swojego komputera lub smartfona (dzięki dedykowanej aplikacji). Dzięki unikalnej bramce powiadomień, jednym kliknięciem wyślesz powiadomienia do wielu pracowni, a nawet budynków. W historii powiadomień zapiszą się wszystkie wysłane wiadomości wraz z raportem doręczenia oraz potwierdzeniami odbioru (jeżeli ich zażądano) z możliwością eksportu danych do dalszych analiz.

Masowe powiadamianie z pomocą NetSupport Notify

Czy wiedziałeś(-aś), że możesz wysyłać alerty do użytkowników korzystających z komputerów (Windows, Mac, Linux) oraz do bezobsługowych ekranów informacyjnych, niezależnie, czy jesteś w swoim miejscu pracy, czy nie? Wysyłaj powiadomienia za pomocą urządzenia z systemem Android lub z iPada, iPoda lub iPhone’a.

Darmowa aplikacja (NetSupport Notify Mobile Console), dostępna w sklepie Google Play, Amazon App Store i iTunes, umożliwi wysyłanie powiadomień do zdefiniowanych odbiorców z istniejącego Serwera Powiadomień.

Podstawowe funkcje (dla powiadomień wysłanych za pośrednictwem systemu Android/Apple iOS):

– Nadawanie priorytetu i kategorii powiadomieniom.
– Obsługa odnośników URL w alertach.
– Wybór opcji doręczenia: automatyczne wygaszanie po upływie ustalonego czasu lub po potwierdzeniu przyjęcia przez użytkownika.
– Szybkie wysyłanie alertów do wszystkich użytkowników lub wybranych grup odbiorców.
– I wiele więcej!